Historie společnosti

2017

Modely připraveny k prodeji – získány certifikáty.

2016

Podána přihláška o udělení EU patentu

Nové modely vyzkoušeny v praxi.

2015

Rozhodnutí o udělení ČR patentu s názvem „Víceúčelová obuv pro diabetiky s optimalizovanou konstrukcí“.

2014

Podána přihláška o udělení ČR a EU patentu.

Založena společnost SHAPER s.r.o. na dokončení vývoje a výroby 2. generace diabetické obuvi.

2013

Start vývoje druhé generace diabetické obuvi – vstup investora Karla Šmatláka seniora a Karla Šmatláka juniora.

2009

Zahájena výroba a prodej 1. generace diabetické obuvi.

2006

Start výzkumu a vývoje obuvi pro diabetiky vedený prof. Kvapilem z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Projekt získal podporu Ministerstva průmyslu a obchodu z prostředků pro program TANDEM.

2005

Nápad vytvořit speciální obuv pro diabetiky. Původci této myšlenky byli Petr Martinec a Ing. Michal Špaček.